दिशानिर्देश

कुल अवलोकित संख्या 2570

ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 4.21 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1308

ज़िला स्तरीय आमुखीकरण 2021-22  ( PDF Size - 3.33 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5825

बाल समारोह 2021-22  ( PDF Size - 5.08 MB)

कुल अवलोकित संख्या 5309

आपणी लाड़ो 2021-22  ( PDF Size - 3.64 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1889

स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स 2021-22  ( PDF Size - 3.39 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1210

थेरेपिटिक सर्विसेस 2021-22  ( PDF Size - 8.1 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1753

संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 5.05 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1396

मॉडल संदर्भ कक्ष 2021-22  ( PDF Size - 4.22 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1101

मेडिकल असेसमेंट कैंप 2021-22  ( PDF Size - 4.97 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1811

एस्कॉर्ट भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.75 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1264

रीडर भत्ता 2021-22  ( PDF Size - 3.42 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2748

ट्रांसपोर्ट भत्ता-2021-22  ( PDF Size - 3.9 MB)

कुल अवलोकित संख्या 1197

Postponed Interview for AEN and JEN  PDF Size -56 KB)

कुल अवलोकित संख्या 2529

Mentor Teacher Handbook 2020-21  ( PDF Size - 24.28 MB)

कुल अवलोकित संख्या 2065

NISHTHA GUIDELINE 2020-21  ( PDF Size - 4.58 MB)